วิธีร่วมกิจกรรม

listmarkวิธีร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเมล็ดฝัน มี 3 แบบ

workshop3_350-260

1.สมัครเข้าร่วมอบรมกับเรา    ดูตารางกิจกรรมดังนี้

2.ร่วมเป็นผู้จ้ดโดยทีมงานเมล็ดฝันเป็นวิทยากร

 3. ร่วมเป็นผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนโครงการ

 

 

 

listmarkอบรม

table4_800


งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม

•ค่าวิทยากร 3 คน (ทีมงานมูลนิธิเมล็ดฝัน)
1 – 3 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 10,000 บาท
4 – 6 ชั่วโมง (1 วัน) 15,000 บาท
*สำหรับการจัดอบรมไม่เกิน 60 คน หากเกินจำนวนนี้จะนำเสนออีกครั้งค่ะ


•ค่าวัสดุอุปกรณ์ 50 – 300 บาท (ขึ้นอยู่กับหัวข้อการจัดอบรม) หรือ ทางผู้จัดจะจัดเตรียมเองก็ได้

 •ค่ารถ ค่าเดินทาง ขอให้ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้ (ทางมูลนิธิฯ เช่ารถตู้เอง วันละ 1,800 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน)
•ค่าที่พัก ให้ทางผู้จัดเตรียมให้ (หากมี)

 

listmarkบริจาค

ติดต่อได้ที่ มูลนิธิเมล็ดฝัน
หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาราชวัตร
ชื่อบัญชี มูลนิธิเมล็ดฝัน เลขบัญชี 004-8-57055-0