2021-04

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายพิเศษให้นักศึกษาที่ญี่ปุ่น ด้วย

มูลนิธิเมล็ดฝัน มีโอกาสได้บรรยายและแลกเปลี่ยน เรื่อง การศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องราว กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ให้ก...
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ

ปีใหม่ไทย หรือสงกรานต์ปีนี้ ทีมเมล็ดฝันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยนะคะ ควิดดีขึ้นแล้ว คงได้จัดกิจกรรมอีกค...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพิเศษ..วิชาของเล่น มรภ.จันทรเกษม

เมื่อวันพุธที่ 31 มี.ค. มูลนิธิเมล็ดฝัน ได้รับเกียรติจากอาจารย์มู ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ในจัดอบรมให้กับนักศึกษาปีที่ 1...