ออกสื่อประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

listmark

ลงข่าวนิตยสาร

นิตยสาร ค.คน ฉบับเดือนมกราคม 2557

ข่าวอบรมโดยวิทยากรญี่ปุ่นและแนะนำมูลนิธิฯ

นิตยสาร Marie Claire ฉบับเดือนมีนาคม 2557

ข่าวกิจกรรมที่ทำในศูนย์เด็กเล็กและแนะนำมูลนิธิฯ

นิตยสาร happy+ ฉบับเดือนมิถุนายน 2557

ข่าวการอบรมพับกระดาษของวิทยากรญี่ปุ่นและแนะนำมูลนิธิฯ

นิตยสาร Mother & Care ฉบับเดือนมีนาคม 2558

ข่าวเรื่องการจัดตั้งและกิจกรรมมูลนิธิฯ 

นิตยสาร Mother & Care ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558

ข่าวการจัดนิทรรศการหนังสือภาพ นานาชาติและสัมภาษณ์วิทยากร Ms.Keiko Kato

listmarkลงข่าวหนังสือพิมพ์

 หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8362

"เมล็ดฝัน"ปันสนุก เสกของเล่นทำมือ สดจากเยาวชน หน้า 24

listmarkออกรายการทีวี

รายการ Mom Club ช่อง MCOT Family วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 3 คน ในเรื่องของกิจกรรมมูลนิธิฯ 

listmarkออกข่าวโทรทัศน์

รายการครอบครัวข่าว 3 ช่อง 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2558

เรื่อง “นิทรรศการหนังสือภาพและนิทาน” ที่จัดขึ้นที่ จ.เชียงราย