โครงการเผยแพร่หนังสือภาพ

ทำโครงการแบบไหน?

listmarkโครงการเผยแพร่หนังสือภาพ

เป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้เด็กได้เจอกับหนังสือภาพที่ชอบและเป็นแรงบันดาลใจในชีวิต โดยการแนะนำหนังสือภาพ และจัดมุมเพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าอ่าน อบอุ่น และใช้งบประมาณน้อย

listmarkจัดมุมหนังสือภาพ

listmarkสร้างห้องสมุด สร้างจินตนาการ

สนับสนุนช่วยเหลือให้กับคนที่ทำห้องสมุด โดยจัดสร้างห้องสมุดให้กับชุมชน โรงเรียนที่ยังไม่มีห้องสมุด หรือปรับปรุงห้องสมุดที่มีอยู่แล้วให้น่าสนใจมากขึ้น ผวกเราอยากจะจัดห้องสมุดน่าอยู่ และจัดโชว์หนังสือที่ทำให้เด็กรู้สึกอยากอ่าน โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะค่ะ

มีใครสนใจติดต่อมาที่มูลนิธินะคะ

listmarkจัดนิทรรศการหนังสือภาพ 

ehonten1_350-260

จัดเพื่อให้ทุกท่านได้เจอกับหนังสือภาพที่ชอบ และสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตได้ โดยโชว์ให้เห็นหน้าปกทุกเล่ม ซึ่งเป็นทางลัดในการทำให้เจอหนังสือภาพที่ชอบได้ง่ายที่สุด หากมีผู้ใหญ่ที่ชอบหนังสือภาพมากขึ้นในประเทศไทย เด็กก็จะได้มีโอกาสในการที่จะเจอหนังสือภาพที่ชอบได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ “ทุกอย่างเหมือนกัน แต่ ทุกอย่างไม่เหมือนกัน” หนังสือภาพมีหลายแบบ เด็กก็มีหลายแบบ วิธีเล่าก็มีหลายแบบ

ประมวลภาพ_ความสุขแห่งหนังสือภาพ

ประมวลภาพ_บรรยากาศนิทรรศการหนังสือภาพ

listmarkสรุปผลงานของนิทรรศการหนังสือภาพ

ehonten20_350-260

นิทรรศการหนังสือภาพในวันเด็กแห่งชาติ  "นครแห่งการอ่าน นิทานแห่งความสุข" ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. 2559  ณ เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

มีผู้เข้าร่วม 2,000 คน

ได้จัดวันเด็ก ร่วมกันเทศบาลนครเชียงรายและเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จ.เชียงรายค่ะ งานวันเด็กครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัด "นิทรรศการหนังสือภาพครั้งแรกของภาพเหนือ" เมื่อเดือน ธ.ค. 58 ที่ผ่านมา ทำให้เด็ก คุณครูและผู้ปกครอง สนใจกิจกรรมการอ่านรูปแบบใหม่ จึงจัดวันเด็กปีนี้ ให้เด็ก ๆ และชาวเชียงราย ได้สนุกกับวันเด็ก ที่อ่านและเล่นได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัว ทำให้บรรยาการศวันเด็กปีนี้ เป็นงานวันเด็กที่อบอุ่น ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมกับลูก ๆ เด็ก ๆ ได้อ่าน เล่น ตามชอบอย่างแท้จริง เป็นวันเด็กรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน และใช้งบประมาณน้อยแต่คุ้มค่ามาก ๆ ค่ะ

ehonten21_350-260

นิทรรศการหนังสือภาพและนิทาน ครั้งแรกของภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธ.ค. 2558  ณ ห้องสมุดเสม สิกขาลัย จ.เชียงราย

มีผู้เข้าร่วม 1,500 คน จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมการอ่านภาคเหนือ จากงาน "นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานครั้งแรกของภาคเหนือ" เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทีมงานห้องสมุดเทศบาลนครเชียงราย และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จ.เชียงราย ได้ทำกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวเชียงราย ได้พบกับโลกหนังสือ โลกที่เปิดกว้างไม่รู้จบ ด้วยการร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น กลุ่มนิทานปูเสื้อ ห้องสมุดบิทคิด ฯ จัดงาน "โลกสวยด้วยการให้" โดยทีมห้องสมุด นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ และชั้นหนังสือD.I.Y ไปจัดแสดงหนังสือภาพและความรู้ มากมายให้เด็ก ๆ ได้หยิบอ่านกัน นอกจากนี้ ยังร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดคาราวาน "นครแห่งการอ่าน นิทานแห่งความสุข" ไปตามโรงเรียน ด้วยค่ะ

ehonten22_350-260

นิทรรศการหนังสือภาพนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 5 เม.ย. 2558  ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park กทม.

มีผู้เข้าร่วม 1,200 คน ได้รับความร่วมจากอุทยานการเรียนรู้ฯ และ Ms.Keiko Kato ผู้ริเริ่มการจัดนิทรรศการฯ จากประเทศญี่ปุ่น

ได้จัดนิทรรศการหนังสือภาพครั้งแรกตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลของการจัดงานครั้งนี้ทำให้มูลนิธิฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้มีคนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรม และขยายผลการจัดงานนิทรรศการฯ โดยผู้เข้าร่วมงาน ไปจัดที่จ.เชียงราย การจัดงานครั้งนี้ ทำให้หนังสือได้ถึงมือเด็ก ๆ และกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น มีผู้ทำงานด้านเด็กหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมงานและนำวิธีการจัดมุมนี้ ไปปรับใช้ที่หน่วยงานตนเอง เช่น กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ดย.) ผู้อำนวยการเข้าร่วม จึงเชิญมูลนิธิฯ ไปจัดอบรมให้ผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ในเรื่องการเล่านิทานและทำชั้นหนังสือ

ehonten23_350-260

นิทรรศการหนังสือภาพ "Iroiro" ระหว่างวันที่ 21 – 24 พ.ย. 2557

ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านเด็ก (Iroiro center) แห่ง อ.โอซาก้า ที่ญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วม 1,600 คน

การไปครั้งนี้เพื่อช่วยจัดงานนิทรรศการหนังสือภาพที่อาจารย์คาโต้ (ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือภาพ) เป็นคนออกแบบ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 แล้ว และเป็นครั้งสุดท้ายที่จัดที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านเด็ก (Iroiro center) อาจารย์คาโต้ จึงเชิญทีมเมล็ดฝันให้เป็นผู้ช่วยจัดงาน เราจึงตัดสินใจ และจองตั๋วไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำลังเตรียมงานต่าง ๆ อยู่ค่ะ อย่างไรพวกเราจะพยายามศึกษารายละเอียดการจัดงาน วิธีการต่าง ๆ มาก ๆ นะคะ กลับมาจะได้จัดนิทรรศการที่ประเทศไทย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอกับหนังสือภาพที่ชอบได้ค่ะ