โครงการอบรม

ทำโครงการแบบไหน?

listmarkพัฒนาด้วยกิจกรรมผ่านการเล่น -โครงการอบรม-

table1

เป็นโครงการที่เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่เน้นกิจกรรมผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพและความสนใจของตนเอง ตั้งแต่ ก่อตั้งมูลนิธิฯมา 3 ปี ได้จัดอบรมและจัดกิจกรรม รวม 122 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม 5,371 คน จากการจัดอบรมให้กับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีผลทำให้มีคนรู้จัก และมีโอกาสเผยแพร่โครงการของมูลนิธิฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่า ผู้ทำงานด้านเด็กยังมีความต้องการศึกษาเพิ่มเติม ในด้าน ผลิตสื่อ หนังสือนิทาน และสันทนาการ ดังนั้น เราจึงพยายามหาหัวข้อใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพอบรมต่อไปค่ะ

listmarkอบรมโดยทีมงาน"เมล็ดฝัน"

ทีมงาน “เมล็ดฝัน” มีประสบการณ์ที่ทำงานด้านเด็กและได้ศึกษาด้านกิจกรรมหนังสือภาพ จากประเทศญี่ปุ่นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง มากกว่า 10ปี จึงได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ และออกแบบวิธีการจัดอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่

table3_760

listmark วิทยากรจากญี่ปุ่น

เราร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทำงานด้านเด็กประเทศญี่ปุ่น จึงมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน มาแลกเปลี่ยนและจัดอบรมให้ เช่น หนังสือภาพ จิตวิทยา กิจกรรมเด็ก ผลิตสื่อจากผ้า วัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

listmarkจัดกิจกรรม “เล่นด้วยกัน สนุกด้วยกัน เรียนรู้ด้วยกัน”

นอกจากจัดอบรมแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยตรงด้วยค่ะ

table2-1_760