ทำโครงการแบบไหน?

ทำโครงการแบบไหน?

ทำโครงการแบบไหน?

 ทำโครงการเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับเด็กและผู้ทำงานด้านเด็ก! มูลนิธิเมล็ดฝันมี 3 โครงการ ดังนี้ค่ะ 1. โครงการอบรม 2. โค...
ทำโครงการแบบไหน?

โครงการอบรม

พัฒนาด้วยกิจกรรมผ่านการเล่น -โครงการอบรม- เป็นโครงการที่เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่เน้นกิจกรร...
ทำโครงการแบบไหน?

โครงการเผยแพร่หนังสือภาพ

โครงการเผยแพร่หนังสือภาพ เป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้เด็กได้เจอกับหนังสือภาพที่ชอบและเป็นแรงบันดาลใจในชีวิต โดยการแนะนำหน...
ทำโครงการแบบไหน?

โครงการแลกเปลี่ยนด้านเด็ก ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

 โครงการแลกเปลี่ยนด้านเด็ก ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น เป็นโครงการที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ยอมรับวัฒ...