อาจารย์ Keiko KATO

listmark

อาจารย์ Keiko KATO

katou-san1_350-260

ผู้รักในหนังสือภาพ ศึกษาและเผยแพร่หนังสือภาพ มากกว่า 20 ปี จนเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอิสระ
ได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์หนังสือภาพ สถานศึกษาทุกระดับ ห้องสมุด ฯ ให้จัดอบรมหรือเสวนา กว่า 70 ครั้ง/ปี และเป็นผู้ริเริ่มจัดงานนิทรรศการหนังสือภาพ จนเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น

 

 

listmark

บรรยากาศอบรมที่จัดในประเทศไทย

katou-san4_350-260

 

 

listmark

ความสัมพันธ์ ระหว่าง อ.คาโต้ กับ เมล็ดฝัน

katou-san5_350-260

『マレットファン』の3人にとって、加藤さんはいろいろなことを教えてくださった師匠です・・・・・等々・・・・
マレットファンと加藤さんとの出会いや、これまで教えていただいたことなど

 

 

 

 

 

listmark

ออกสื่อในประเทศไทยด้วย

katou-san2_350-260

絵本展開催中、タイのテレビや雑誌の取材を何度も受けました・・・・