บรรยายพิเศษให้นักศึกษาที่ญี่ปุ่น ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเมล็ดฝัน มีโอกาสได้บรรยายและแลกเปลี่ยน เรื่อง การศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องราว กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ให้กับนักศึกษาปี 1 จำนวน 150 คน ผ่านระบบ ZOOM ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้จัดบรรยายให้กับนักศึกษาญี่ปุ่น เนื่องจากโควิด ที่ไม่สามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนได้เหมือนทุกปี

พวกเราไม่ถนัดนักกับการออนไลน์ แต่ก็ได้พยายามมากขึ้น เตรียมสไลด์ ภาพถ่าย รวมถึงแนะนำหนังสือภาพของไทย และที่แปลจากญี่ปุ่นให้ได้รู้จัก สำหรับประเทศไทย หากมีความต้องการแลกเปลี่ยนเรื่องกิจกรรมสำหรับเด็ก การศึกษาปฐมวัย หนังสือภาพ หรือกิจกรรมมูลนิธิฯ ก็ติดต่อมาได้นะคะ ลองวางแผนทำด้วยกันดูค่ะ