ขอบคุณทีมผู้จัดงานนิทรรศการฯ ครั้งแรก จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือภาพและความประทับใจส่งถึงเด็ก ๆ แล้ว กับงานนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 - 25/12/2562 ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดย อบต.นาเรียง อ.พรหมคีรี การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้จาก แม่บู Maninthorn Kongchanคุณมณินทร คงจันทร์ ที่รักในหนังสือภาพและเปิดร้านหนังสือเล็ก ๆชื่อ ร้านนิทานอ่านเล่น ที่ไม่หวังผลกำไร เพียงอยากให้พ่อแม่ ผู้ใหญ่ได้มีโอกาสเจอหนังสือภาพได้ง่ายขึ้น นำส่งถึงเด็ก ๆ และสร้างความผูกพันธ์ด้วยกันผ่านหนังสือภาพ


แม่บูเคยเข้าอบรมกับเมล็ดฝันและเห็นหลายพื้นที่ในประเทศไทยจัด นิทรรศการหนังสือภาพ ให้เด็ก ๆ ในหลายพื้นที่ จึงอยากให้เด็ก ๆ และพ่อแม่ในพื้นที่ตนเองไดมีโอกาสบ้าง จึงเข้าไปปรึกษากับท่านนายกสมเกียรติ ไหมดี แห่งอบต.นาเรียง ซึ่งท่านเป็นผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาเด็ก ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงชวนเจ้าหน้าที่ทุกส่วนมาร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน และให้นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ศพด. 2 แห่ง รร. 7 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกกว้างให้เด็ก ๆ และคนในชุมชน นอกจากนี้พ่อแม่ บ้านเรียนเมืองคอน พาเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมและฟังนิทานกันทั้งวันด้วยความสนุกสนาน


เวลา 2 วัน สร้างพลังและความประทับใจเกิดขึ้นมากมาย ทั้งผู้เข้าร่วม ผู้จัดงาน และทีมเมล็ดฝัน ความเหนื่อยหายไป เพียงแค่เห็นรอยยิ้มและแววตาที่สดใสของเด็ก ๆ มูลนิธิมเมล็ดฝัน ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้โอกาสเราได้พาหนังสือหลากหลาย ไปพบกับเด็ก ๆ ที่ห่างไกล ขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ศพด.อบต.นาเรียง-นากัน คุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยจัด ช่วยเตรียม ช่วยเก็บ และดูแลพวกเราอย่างดี ขอบคุณคุณครูทุกโรงเรียนที่พาเด็ก ๆ มาร่วมงาน และขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่เดินทางมาไกล ทั้งในและนอกพื้นที่ ปีหน้า 2563 ไว้พบกันใหม่นะคะ