มีแขกมาเยี่ยมค่ะ !

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะทุกท่าน เมล็ดฝันกลับมาทำงานแล้วนะคะ ตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา และเมื่อวานนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเด็กและครอบครัว 

ศ.เกียรติคุณ น.พ.สุพร ปัจจุบันอายุ 92 ปี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการวางแผนครอบครัว เป็นอาจารย์หมอด้านสูตินรีเวช และนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ท่านได้เล่าประสบการณ์การทำงานให้เราฟังและสิ่งที่ท่านตั้งใจอยากจะทำ คือ การสนับสนุนครอบครัวให้มีความอบอุ่น ให้เด็กในช่วงวัย 0 - 6 ปี ได้รับความรักจากพ่อแม่ และพัฒนาการตามวัยที่จะเป็นเกราะป้องกันปัญหาต่าง ๆ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

แรงบันดาลใจของอาจารย์หมอในครั้งนี้ มาจาก หนังสือเรื่อง "รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว" เขียนโดย คุณมาซารุ อิบุกะ ผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่ แปลโดย คุณธีระ สุมิตร และอ.พรอนงค์ นิยมค้า (เมล็ดฝันมีฉบับที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน สนับสนุนการเผยแพร่ โดย มูลนิธิซิเมนต์ไทย) หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2451 เป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่หลายครั้งในหลายประเทศ 
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนคู่มือพ่อแม่ ผู้ใหญ่ที่ทำงานด้านเด็ก ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กด้วยจิตใจที่อบอุ่น ด้วยการเข้าใจสิ่งแวดล้อมของเด็กและตัวเราเอง เป็นหนึ่งเล่มที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมเมล็ดฝันเช่นกันค่ะ 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์หมอและทางสมาคมฯ ที่ให้เกียรติและยอมรับการทำงาน กิจกรรมของมูลนิธิเมล็ดฝันค่ะ 

**เดือนก.ค. หรือ ส.ค. เมล็ดฝัน จะกลับมาเปิดการอบรมและกิจกรรมครอบครัวนะคะ รอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วพบกันค่ะ