อบรมพิเศษ..วิชาของเล่น มรภ.จันทรเกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 31 มี.ค. มูลนิธิเมล็ดฝัน ได้รับเกียรติจากอาจารย์มู ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ ในจัดอบรมให้กับนักศึกษาปีที่ 1 จำนวน 54 คน เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย”

วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ เราออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษา รู้สึกอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ทั้งการออกแบบสื่อของเล่นเอง เลือกเอง สนุก มีส่วนร่วม สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม ประสบการณ์ที่ตนเองได้สัมผัสจริงการอบรมผ่านไปด้วยดี ด้วยการร่วมมือเป็นอย่างดีของนักศึกษาทุกคน ประทับใจในความตั้งใจ ความเป็นเด็กที่ยังสดใสของน้อง ๆ นักศึกษา รวมถึงความสร้างสรรค์ที่ออกมาในรูปผลงานที่แตกต่างกัน เห็นรอยยิ้ม สีหน้าของความสุขของน้อง ๆ แล้ว ทีมเมล็ดฝันเองก็มีความสุขและได้กำลังใจมากมายค่ะ

ท้ายนี้ขอขอบคุณอ.มู ที่ให้โอกาสเมล็ดฝันได้เจอกับนักศึกษา ที่ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญด้านเด็กในอนาคต ขอบคุณการสนับสนุนเบื้องหลังกิจกรรม ทั้งการจัดเตรียม ประสานงานและถ่ายภาพสวย ๆ นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณอ.จ๋า ที่ต้อนรับ เข้าร่วมตลอดกิจกรรมและให้เวลาแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาเด็กให้พวกเราได้เรียนรู้ และขอขอบ

คุณคณะอาจารย์ศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ที่ต้อนรับและให้โอกาสในครั้งนี้นะคะ มีโอกาสคงได้พบกันใหม่ค่ะ