กำลังใจของเรา

กำลังใจของเรา

listmarkได้รับข้อความที่อบอุ่นและเป็นกำลังใจ จากหลายคน

เราได้ตัดสินใจที่จะจัดตั้ง “เมล็ดฝัน” เมื่อสิ้นปี 55 ในต้นปี 56 นี้ เป็นช่วงเวลาที่จัดเตรียมหลาย ๆ อย่าง บางครั้งเราก็เป็นห่วง กังวล จะทำได้ไหม ไหวไหม ข้างหน้าเป็นอย่างไร แต่...ณ วันนี้ เราทำงานได้ด้วยความมุ่งมั่นและพลังล้นเปี่ยม เพราะมีหลายคนที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนพวกเราให้ก้าวต่อไป...

message3_350-260

ชื่อ: ชีวัน วิสาสะ (ครูชีวัน) *คนที่ยืนตรงขวา

ข้อความ ถึง เมล็ดฝัน:ทุกคนมีความฝัน แต่นานวันความฝันอาจฝ่อลง กลุ่ม “เมล็ดฝัน” รวมตัวกันเพื่อบ่มเพาะ แพร่เมล็ดฝันใหญ่ ๆ ให้ยังคงมีอยู่ในตัวผู้ใหญ่และเมล็ดฝันเล็ก ๆ ในตัวเด็ก ๆ มาร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม “เมล็ดฝัน” เพื่อสร้างสรรค์ความฝันสู่ความจริงที่งอกเงยอย่างงดงามให้สังคม... แนะนำ: ชีวัน วิสาสะ หรือครูชีวัน นักเขียนหนังสือภาพ ภาพประกอบ นักเล่านิทาน วิทยากร ฯลฯ แนวหน้าของประเทศไทย เป็นที่รู้จักของเด็ก ๆ และคนที่ชื่นชอบหนังสือภาพ มีผลงานหลายเรื่องที่ได้รางวัลและนำไปแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น อีเล้งเค้งโค้ง คุณตาหนวดยาว มดสิบตัว ฯ

message4_350-260

ชื่อ: อัจฉรา ประดิษฐ์ (อาจารย์หญิง) *คนที่ยืนตรงกลาง

ข้อความ ถึง เมล็ดฝัน:"เมล็ดฝัน” มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์และความตั้งใจจริงที่จะทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมมาก เพราะประเทศไทยยังต้องการองค์ความรู้และคนทำงานด้านการพัฒนาเด็กและการอ่านของประเทศอีกมาก "ดีใจที่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน และขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามความตั้งใจ" "Dreams are the seeds of change. Nothing ever grows without a seed, and nothing ever changes without a dream." ― Debby Boone (นักร้องนักแต่งเพลง นักแสดง ชาวอเมริกัน)

แนะนำ: จฉรา ประดิษฐ์ หรืออาจารย์หญิง แห่งภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร นอกจากนี้ยังเป็นนักแปล นักบรรยาย วิทยากร นักเขียนคอลัมน์ และอีกหลายบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก และผลักดันเรื่องการอ่านในประเทศไทย

message6_350-260

ชื่อ: พัฒยา ดีเมืองโขง (เข็บ) *คนที่ยืนตรงกลาง

ข้อความ ถึง เมล็ดฝัน:ขอให้ “เมล็ดฝัน” เติบโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา แผ่กิ่งก้านสาขาออกดอกและผลที่สมบูรณ์ เพื่อวันหนึ่งผลของเมล็ดฝันเหล่านี้ จะเติบโตขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกลงในดินเติบโตเป็นผืนป่า ที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะ ด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลว หรือต้นไม้เลยย่อมไม่เกิดผลดี เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ก็ด้วยเพราะผลของมัน เพราว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อ จากต้นไม้มีหนาม หรือย่อมไม่เก็บผลองุ่นจากต้นระกำ คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้น ลูกา ๖ ๔๓-๔๕

แนะนำ:  "เข็บ” คือ ครูสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ ที่จังหวัดอุดร และเป็นเพื่อน ๆ ของ”เมล็ดฝัน” พวกเราเคยทำงานร่วมกันที่จังหวัดพังงา หลังเหตุการณ์สึนามิ เข็บชอบที่จะเล่านิทาน พูดคุยและเล่นกับเด็ก ๆ และงานอาสาสมัคร เธอทุ่มเทและทำด้วยใจจนถึงทุกวันนี้

message7_350-260

ชื่อ: ชิโนติกา นิลแสง (อุ้ม)

ข้อความ ถึง เมล็ดฝัน:ตั้งแต่อุ้มรู้ว่ามีกลุ่ม “เมล็ดฝัน” เกิดขึ้น ทำให้อุ้มตื่นเต้นและคิดว่าคงจะมีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้น และดีกว่าเดิม กลุ่ม “เมล็ดฝัน” เป็นกลุ่มแรกที่เกิด โดยที่อุ้มยังทันได้เห็นตอนก่อร่างสร้างตัว ทำให้อุ้มลุ้นไปด้วยความตื่นเต้น ว่าจะเติบใหญ่ขึ้นมาได้ในรูปแบบใด อุ้มดีใจมาก ที่ในสังคมบ้านเราจะมีต้นไม้แห่งความฝันเกิดขึ้น แม้ตอนนี้อาจเป็นเพียงเมล็ดฝัน แต่เพียงแค่ชื่อที่ได้ยิน ก็ทำให้รู้ได้เลยว่า อนาคตของต้นไม้นี้จะใหญ่เต็มพื้นดิน

อุ้มมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ ๆ อีกครั้งเมื่อเป็น “เมล็ดฝัน” อุ้มก็หวังอีกว่าจะมีโอกาสบ่อยๆ อาจไม่ใช่ในฐานะเจ้าหน้าที่ แต่จะเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนน้ำพักน้ำแรง ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “เมล็ดฝัน” จากที่อุ้มเคยได้ร่วมงานกันก่อนหน้านี้ ทำให้อุ้มเห็นว่า ความสำเร็จของเมล็ดฝันอยู่ไม่ไกลเกินความสามารถของพี่ ๆ กลุ่ม “เมล็ดฝัน” อย่างแน่นอน อุ้มอยากจะคอยส่งแรงกายแรงใจไปให้พี่ ๆ กลุ่ม “เมล็ดฝัน” ให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงาน ขอเอาใจช่วย และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ “เมล็ดฝัน” เป็นต้นไม้ใหญ่ ถ้ามีโอกาส...

แนะนำ: น้องอุ้ม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ทำงานและเรียนไปพร้อมกัน พวกเรา “เมล็ดฝัน” เคยทำงานร่วมกัน ได้เห็นความตั้งใจ ความรักที่มีให้กับงานพัฒนาสังคมและเด็ก ๆ จึงชวนกันมาหว่าน “เมล็ดฝัน” ร่วมกันอีกครั้ง

message8_350-260

ชื่อ: ศูนย์วิจัยเด็กโอซาก้า

ข้อความ ถึง เมล็ดฝัน:ตั้งแต่เมื่อปี 2009 ทางศูนย์ฯ ได้มีโอกาสที่แลกเปลี่ยนกิจกรรมกับคนไทยหลายอย่าง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบุคลากรของศูนย์ฯ ตอนนั้นมีความรู้สึกว่า กิจกรรมแบบนี้ เป็นการหว่าน “เมล็ดเล็กๆ” และเมล็ดเล็ก ๆ ที่หว่านไปนั้น มันก็ผลิดอกออกผลและล่วงหล่นกลายเป็นเมล็ดใหม่ต่อไป พวกเราขอให้ผลของกิจกรรม “เมล็ดฝัน” แผ่ขยายทั่วประเทศไทยนะคะ

แนะนำ:ศูนย์วิจัยเด็กโอซาก้า คือ องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ทำงานด้านเด็ก สำนักงานอยู่ที่จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ทำกิจกรรมอบรม จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย การบริการของรัฐฯ ที่เด็กและครอบครัวใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนและรัฐบาล จากนี้ขอความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะให้สถานการณ์ของเด็กหรือคนทำงานด้านเด็ก ทั้งไทยและญี่ปุ่นดีขึ้น

04เว็บไซด์ศูนย์วิจัยเด็ก โอซาก้า คลิ๊กที่นี่ (ภาษาญี่ปุ่น)

listmarkส่งกำลังใจให้ “เมล็ดฝัน” หรือเสนอแนะอื่น ๆ ด้วยนะคะ

พวกเรา “เมล็ดฝัน” ตั้งใจทำโครงการเพื่อให้สังคมดีขึ้น จึงอยากขอความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมกับเรากันเยอะ ๆ นะคะ ส่งกำลังใจให้ “เมล็ดฝัน” หรือเสนอแนะอื่น ๆ

ส่งข้อความทางนี้