ไปเยี่ยมดรุณบรรณาลัยมาค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมเมล็ดฝันมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนเรื่องสถานการณ์การอ่านเพิ่มเติมกับทีมห้องสมุดค่ะ ปีนี้ดรุณบรรณาลัย ห้องสมุดเด็กปฐมวัยเปิดให้บริการเป็นปีที่ 6 แล้ว เปิดมาใกล้เคียงกับการก่อตั้งมูลนิธิเมล็ดฝัน ทั้ง 2 องค์กร มีอุดมการณ์คล้ายกัน คือ อยากเผยแพร่หนังสือภาพที่ดีสู่เด็กและครอบครัว จึงเน้นการคัดเลือกหนังสือทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวให้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน

ตอนนี้ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติแล้ว พาน้อง ๆ ไปร่วมกิจกรรมและยืมหนังสือกันได้นะคะ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคุณพี่จี๊ดและคุณโอ๋ ผู้บริหารห้องสมุด ที่พาเยี่ยมชมและให้ข้อมูลด้านหนังสือภาพกับพวกเราได้ศึกษาเพิ่มเติม มีโอกาสคงได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ