ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ปีที่ 9 แล้วค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 มูลนิธิเมล็ดฝันได้จัดประชุมประจำปี เป็นการสรุปการทำงานปีที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมในปีนี้ รวมถึงปรึกษากิจกรรมพิเศษในปีหน้าที่จะครบรอบ 10 ปีมูลนิธิฯ ด้วยค่ะ


การประชุมครั้งนี้ เหมือนครอบครัวเมล็ดฝันกลับมาเจอกันพร้อมหน้า ในบรรยากาศที่อบอุ่น คณะกรรมการทุกท่าน ณ ที่นี้ เป็นคณะที่ก่อตั้งและอยู่เบื้องหลังการทำงานของทีมเมล็ดฝัน ที่คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา และเป็นพลังสนับสนุนมูลนิธิฯ ตลอดมา


ทีมเมล็ดฝัน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึงที่ปรึกษามูลนิธิฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ในครั้งนี้ ที่เป็นกำลังใจ เชื่อมั่นในการดำเนินงานมูลนิธิฯ มาตลอด พวกเราจะทำตามอุดมการณ์ที่มีร่วมกัน หว่านเมล็ดที่สร้างความภูมิใจให้กับเด็กและผู้ทำงานด้านเด็กต่อไปค่ะ