เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

listmarkต้อนรับสู่ มูลนิธิเมล็ดฝัน

koueki1_350-260

มูลนิธิเมล็ดฝันเป็นองค์กรสาธารณ ประโยชน์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อปีพ.ศ. 2556 ทำงานด้านการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความภูมิใจให้เด็ก ผู้ทำงานด้านเด็ก เราจัดตั้งมูลนิธิเมล็ดฝันโดย 3 คน คนไทย 2 คน คนญี่ปุ่น 1 คน เพราะว่ามีอุดมการณ์เดียวกันที่ว่าอยากให้เด็กมีสิ่งแวดล้อมที่เติบต่ออยางสนุก เรียนรู้ด้วยความสนใจของแต่ละคน เพี่อให้มีความภูมิใจ สร้างความเป็นตัวเองได้

koueki2_260-200

เราจึงเลี่อกวิที่การที่สนับสนุนผู้ทำงานด้านเด็ก ผู้ปกครอง ให้เกิดพลังและความเชื่อมั่นในตนเอง โดยผ่านการอบรมแลกเปลี่ยน และกิจกรรมสร้างสรรรค์ ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โดยนำวัสดุต่างๆ รอบตัว มาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า เพราะเรามั่นใจว่า “สื่อที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก คือ คนที่อยู่รอบตัวเด็ก”

listmarkวิสัยทัศน์เรา คือ

“มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ ให้เห็นคุณค่าความแตกต่างในแต่ละคนและแต่ละวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม” พันธกิจ คือ “เราจะสร้างความภูมิใจให้เด็กและผู้ทำงานด้านเด็กโดยผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนและอบรมที่ทำให้เห็นศักยภาพของตนเอง”

listmarkชื่อ “เมล็ดฝัน” เพราะ...

egao1_350-260

เราเชื่อว่าความภูมิใจ กำลังใจ คือพลังที่สามารถทำให้ความฝันของคนเป็นจริงได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น เราอยากสร้างความภูมิใจ ซึ่งเป็น “เมล็ดฝัน” ให้กับคนทำงานด้านเด็ก เพื่อนำไปสร้างความภูมิใจให้เด็กต่อไป “ต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดไหน ก็มาจากเมล็ดเล็ก ๆ เพียงเม็ดเดียว”

listmarkความหมายของโลโก้

logo1_350-260

เมื่อได้ชื่อ “เมล็ดฝัน” แล้ว เราคิดต่อไปว่า จะออกแบบ โลโก้ ยังไงดี ตอนนั้นมี นักออกแบบกราฟิก ชื่อ คุณ minao ชาวญี่ปุ่น มาช่วยทำให้ พวกเราก็เล่าให้เขาฟังว่า วิสัยทัศน์ ของ “เมล็ดฝัน” คืออะไร อยากจะทำกิจกรรมแบบไหน คุณ minao ใช้เวลาสักพักหนึ่ง แล้วเอา โลโก้ มาให้เราดู เขาอธิบายความหมายว่า มูลนิธินี้ อยากจะให้เด็ก ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขใจ อยากเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสังคมไทยและญี่ปุ่น เลยออกแบบ Logo ที่มีต้นอ่อนงอกออกมาอย่างแข็งแรง และออกนอกกรอบ สีเขียวใบไม้อ่อน ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นนั้น มีความหมายที่อยากให้ เมล็ดฝันเล็ก ๆ ขยายผล และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนทั่วประเทศ และเอเซีย โลโก้ นี้ ทำให้พวกเรามีกำลังใจ และกระตุ้นให้เรานึกถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเสมอ ฉะนั้น ต้องขอขอบคุณ คุณ minao ที่ออกแบบ โลโก้ ที่สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนค่ะ

listmarkจุดเริ่มต้นของมูลนิธิฯ

office1_350-250

สำนักงานมูลนิธิ ที่พวกเราเริ่มทำงาน อยู่ที่สีลม ซึ่งเป็นห้อง ๆ หนึ่ง ในบ้านของ อ.วิทวัส คงคากุล ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การที่เราได้มาทำงานที่ห้องแห่งนี้ ก็เป็นเรื่องบังเอิญ เมื่อเดือน ธ.ค. 2555 พวกเราช่วยกันหาสถานที่ทำงานในกทม.นานมาก แต่ยังหาไม่ได้ จนคิดว่าคงต้องใช้ห้องพักของเรา เป็นสำนักงานไปก่อน แต่พอดีมีคนแนะนำให้เรารู้จักกับ อ.วิทวัส ซึ่งท่านมีความคิดที่อยากจะทำมูลนิธิเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนกัน เราสามคน รีบติดต่อและเข้าไปพบท่าน เพื่ออธิบายถึงอุดมการณ์ โครงการสิ่งที่เราอยากจะทำ

office2_340-260

อ.วิทวัส ฟังอย่างตั้งใจตลอดเวลา 30 นาที ที่เราสามคนพูด แล้ว อ.วิทวัส พูดกับเราว่า “ เข้าใจในสิ่งที่พวกคุณอยากจะทำแล้ว เป็นอะไรที่ดีต่อสังคมนะ อาจารย์มีห้องหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ หากใช้เป็นประโยชน์ได้ อาจารย์ก็ยินดีที่จะให้ใช้ห้องนี้ เพื่อทำในสิ่งที่พวกคุณตั้งใจไว้ ” ขณะที่ฟังอาจารย์พูดนั้น พวกเราสามคนตกใจ ดีใจ โล่งใจ เป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูก พอรู้สึกตัวอีกทีแต่ละคนก็น้ำตาคลอ ไม่คิดว่าจะได้คำตอบในวันนั้น วันที่เพิ่งพบกัน เพิ่งรู้จักกัน เพิ่งคุยกันครั้งแรก เราได้ที่ทำงานที่สะดวกมาก ที่แห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของเรา “เมล็ดฝัน”

เราได้ทำงานที่บ้าน อ.วิทวัส เป็นเวลา 3 ปี จุดเริ่มต้นของ “เมล็ดฝัน” วันนั้น เรายังระลึกอยู่เสมอ เพราะความเข้าใจและความกรุณาที่ อาจารย์มีต่อเรา จึงทำให้ มูลนิธิเมล็ดฝัน เติบโตมาได้จนปัจจุบัน เราจะไม่มีวันลืมจุดเริ่มต้นของเรา ที่บ้านหลังนั้น

listmarkผู้ออกแบบเว็บไซต์ของมูลนิธิเมล็ดฝ้น

orijin_100ชื่อ : ออริจิน(Orijin) 04http://orijin.asia/

225_maletnotane

แนะนำ : "ออริจิน(Orijin)" เปิดร้านขายหัตถกรรมออนไลน์ในเว็บไซด์ เมื่อปี 2555 มีวัตถุประสงค์ ที่ รักษาวัฒนธรรมของชาวเอเซีย ที่มีความงดงามให้เข้ากับคนสมัยนี้ได้ โดยใช้ลายปักหรือผ้าทอ ผลิตสินค้าที่ใช้ได้จริง

ข้อความ : ดิฉันได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ “เมล็ดฝัน” ได้เห็นถึงพลังและอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม จึงอยากช่วยโดยการเป็นอาสาสมัครทำเว็บไซด์ให้ค่ะ รายได้จากการขายหัตถกรรมส่วนหนึ่ง จะช่วยสนับสนุนโครงการของ “เมล็ดฝัน” ด้วย ขออวยพรให้ “เมล็ดฝัน” ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาสังคมไทยและญี่ปุ่นต่อไป