เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

โลโก้เมล็ดฝัน

โลโก้เมล็ดฝัน มีต้นอ่อนงอกออกมาอย่างแข็งแรง และออกนอกกรอบ นี้หมายความว่าอยากเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสังคม ส...
เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

ออกสื่อประชาสัมพันธ์

ลงข่าวนิตยสาร นิตยสาร ค.คน ฉบับเดือนมกราคม 2557 ข่าวอบรมโดยวิทยากรญี่ปุ่นและแนะนำมูลนิธิฯ นิตยสาร Marie Claire ฉบับเ...
เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

ต้อนรับสู่ มูลนิธิเมล็ดฝัน มูลนิธิเมล็ดฝันเป็นองค์กรสาธารณ ประโยชน์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เมื่อปีพ.ศ. 2556 ทำงา...
เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

พวกเรา คือ เจ้าหน้าที่ “เมล็ดฝัน” ค่ะ

พวกเรา คือ เจ้าหน้าที่ “เมล็ดฝัน” ค่ะ ชื่อ : อลิสสา อุปศรี (กิ๊บ) บ้านเกิด : คลองเตย กรุงเทพ กิจกรรมที่ชอบ : เล่านิทา...
เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

คณะกรรมการมูลนิธิ”เมล็ดฝัน”

คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน พวกเราโชคดีที่ได้คำแนะนำ คำปรึกษาต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ทำให้มีก...