โลโก้เมล็ดฝัน

เกี่ยวกับมูลนิธิเมล็ดฝัน

โลโก้เมล็ดฝัน มีต้นอ่อนงอกออกมาอย่างแข็งแรง และออกนอกกรอบ นี้หมายความว่าอยากเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในสังคม ส่วนสีใบไม้ ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นนั้น มีความหมายที่อยากให้ เมล็ดฝันเล็ก ๆ ขยายผล และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนทั่วประเทศ และเอเซีย โลโก้ นี้ ทำให้พวกเรามีกำลังใจ และกระตุ้นให้เรานึกถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเสมอ