อาจารย์ Rie MURANAKA

กำลังใจของเรา

listmark

อาจารย์ Rie MURANAKA

rie-san1

ศาสตราจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ด้านเด็ก ที่ Notre Dame Seishin University นักเขียนวรรณกรรมเด็ก ได้รับรางวัล Noma จากสมาคม นักเขียนวรรณกรรม และรางวัลวัฒนธรรมเด็ก Sankei วิทยากรที่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่น วิเคราะห์หนังสือภาพได้ลึกซึ้ง ด้วยประสบการณ์ “หนังสือภาพบำบัด” ให้กับเด็กป่วยและผู้ต้องหาในเรือนจำ

listmark

ออกสื่อในประเทศไทยด้วย

listmarkอ.ริเอะ เขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก "หว่านเมล็ดฝัน" ให้ค่ะ

book1

เค้าโครงเรื่องจริงจาก ‘มูลนิธิเมล็ดฝัน’ ที่เชื่อมั่นและเดินตามฝันของตนเอง เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ เขียนโดย อ.ริเอะ มูรานาคะ อาจารย์และผู้ใช้หนังสือภาพบำบัด รายได้ทั้งหมดนักเขียน บริจาคสนับสนุนให้มูลนิธิเมล็ดฝัน นำไปหว่านฝันให้เด็กและผู้ทำงานด้านเด็กต่อไป(ยังไม่มีแปลภาษาไทยค่ะ)