ทำโครงการแบบไหน?

ทำโครงการแบบไหน?

listmark ทำโครงการเพื่อสร้างความภูมิใจให้กับเด็กและผู้ทำงานด้านเด็ก!

มูลนิธิเมล็ดฝันมี 3 โครงการ ดังนี้ค่ะ

1. โครงการอบรม

2. โครงการเผยแพร่หนังสือภาพ

3. โครงการแลกเปลี่ยนด้านเด็ก ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

listmark พัฒนาด้วยกิจกรรมผ่านการเล่น -1. โครงการอบรม-

workshop1_350-260 เป็นโครงการที่เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ระหว่างไทย และ ญี่ปุ่น ที่เน้นกิจกรรมผ่านการเล่นที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพและความสนใจของตนเองทีมงาน “เมล็ดฝัน” มีประสบการณ์ที่ทำงานด้านเด็กและได้ศึกษาด้านกิจกรรมหนังสือภาพ จากประเทศญี่ปุ่นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง มากกว่า 10ปี จึงได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ และออกแบบวิธีการจัดอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่

ผลงานกิจกรรมดูด้านนี้ค่ะ

ประมวลภาพ_อบรมผลิตสื่อ

ประมวลภาพ_อบรมหนังสือภาพ สันทนาการ

listmark พลังแห่งหนังสือภาพ -2. โครงการเผยแพร่หนังสือภาพ –

toshokan4_350-260

เป็นโครงการที่ให้ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กเห็นถึง “พลังของหนังสือภาพ” โดยการจัดแสดง “นิทรรศการหนังสือภาพ” และ “จัดมุมหนังสือในชุมชน” เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้เจอกับหนังสือภาพที่ชอบและเป็นแรงบันดาลใจในชีวิต เราทำชั้นโชว์หนังสือจากลังกระดาษ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ “เมล็ดฝัน” เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าอ่าน หนังสือน่าสนใจ และใช้งบประมาณน้อย

ผลงานกิจกรรมดูด้านนี้ค่ะ

ประมวลภาพ_ความสุขแห่งหนังสือภาพ

ประมวลภาพ_บรรยากาศนิทรรศการหนังสือภาพ

listmark เรียนรู้จากความแตกต่าง -3. โครงการแลกเปลี่ยน-

kouryu2_350-260

เป็นโครงการที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ยอมรับวัฒนธรรมที่ต่างกัน เพื่อศึกษา พัฒนาไปด้วยกันทั้งในและต่างประเทศ ได้รับจัดและประสารเรื่องการศึกษาดูงาน แลกเปลียนสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

ผลงานกิจกรรมดูด้านนี้ค่ะ